[1]
I Nengah Wirakesuma 2022. ATMOSFER SENI RUPA INDONESIA. Prosiding Bali Dwipantara Waskita: Seminar Nasional Republik Seni Nusantara. 2, 1 (Jul. 2022), 441–459.