SYAFIKARANI, A.; EKO BUDIWASPADA, A.; SETIAWAN, P. Text Analysis of A Mild “Nanti Juga Lo Paham” Television Media Ad. Sandyakala : Prosiding Seminar Nasional Seni, Kriya, dan Desain, [S. l.], v. 1, p. 364–374, 2019. Disponível em: https://eproceeding.isi-dps.ac.id/index.php/sandyakala/article/view/76. Acesso em: 24 feb. 2024.